Terms and conditions – The Personal Poster

Villkor

Följande villkor ("Avtalet") reglerar all användning av hemsidan för https://thepersonalposter.se, ("Websiten", "oss", eller "vi"), tjänster ("Tjänsterna") och produkterna (“Produkterna”) som vi tillhandahåller på Websiten till dig, ("Kunden"). Websiten och tjänsterna ägs av of Things AB, organisationsnummer 556977-7260, som opererar under Svensk lag. The Personal Poster tillhandahåller texttavlor som skrivs ut av oss. Innehållet på tavlorna, text, färger och typsnitt bestäms av varje kund, (“Produkter”). Varje Produkt blir unik för varje kund och/eller beställning. Tjänsterna och Produkterna tillhandahålls av oss till dig under villkoren i detta Avtal och andra dokument som The Personal Poster publicerar på Websiten. När Kunden använder Websiten, inklusive köp av Produkter, anses Kunden acceptera detta Avtal. Om Kunden inte accepterar detta Avtal i sin helhet har inte Kunden rätt att använda Websiten eller köpa Produkterna på Websiten.

Kunder

Du måste vara minst 18 år för att beställa Produkter på Websiten. För det fall att någon under 18 år gör en beställning, antar vi att denna person har målsmans tillstånd att att använda Websiten och genomföra köp av Produkterna. Om inte, kan målsman bli ansvarig för konsekevenserna av ett ogiltigt avtal.

Kundens ansvar

The Personal Poster förbehåller sig rätten att förändra detta Avtal, inklusive priser, rabatter, Produter, fraktvillkor, eller andra uppgifter utan att tillkännage detta till Kunden, förutom att publicera informationen på Websiten. Det är Kundens ansvar att hålla sig uppdaterad med sådana förändringar i Avtalet. Vi anser att Kunden accepterat sådana förändringar då Websiten används.

Personuppgifter

När Kunden beställer en Produkt på websiten, kommer Kunden att bli ombedd att tillhandahålla personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra köpet. Kunden ombeds också att godkänna användningen av cookies på Websiten. Kunden bekräftar med detta att informationen är korrekt, komplett, och att Kunden ansvarar för eventuella fel i informationen.

Kunden acceperar användningen av cookies på Websiten. Kunden accepterar också att The Personal Poster sparar nödvändig information för att kunna producera och leverera Produkten.

Vi förbehåller oss rätten att förändra, pausa eller avsluta Tjänsterna och/eller Websiten. Detta inkluderar att begränsa tillgängligheten till Websiten, förändring av innehållet, samt åtgärder för att stänga ute användare som missbrukar Tjänsterna, eller använder Tjänsterna på sätt som gör oss ansvariga för skadestånd.

Moms och tull

Kunden är ansvarig för eventuell tull om Kunden är baserad utanför EU. Tull och andra skatter kan påföras Kunden om denna är bosatt utom EU. The Personal Poster kan aldrig hållas ansvarig för sådana tullkostnader, eller andra skatter som kan påföras av myndigheter i Kundens jursidiktion. Tull och andra skatter är inkluderade i Produktens pris när försäljningen sker inom EU.

Priserna på Websiten inkluderar frakt. The Personal Poster erbjuder inte expressfrakt.

Svensk moms är inkluderad i Produkternas pris. Kunden är ansvarig för evetuella andra kostnader som kan uppkomma, t.ex. tull och lokal moms om Kunden är bosatt utanför EU

Betalning

Betalning är möjlig i de valutor som tillhandahålls på Websiten. Hantering av betalning sköts av Klarna. Notera att vi inte kan acceptera betalning kontant.

Orderbekräftelse, fraktdetaljer, returrätt

Om en Produkt fattas, är skadad eller är felaktigt tryckt, kommer The Personal Poster att ersätta den felaktiga Produkten med en ny Produkt.

Vänligen skicka ett email till kontakt@thepersonalposter.se för att göra en sådan reklamation. Vi kommer att bearbeta reklamationer med största möjlga hänsyn. The Personal Poster är dock inte ansvariga i fall där Kunden angivit felaktig information, t.ex. felaktig stavning eller felaktiga adress eller inte hämtat ut skickat paket som gått i retur. I sådan fall kan extra betalning komma i fråga.

Alla Produkter produceras i unika exemplar efter Kundens specifikation. Eftersom The Personal Poster inte kan packa om och sälja en sådan unik Produkt producerad specifikt enligt Kundens anvisningar till en annan Kund, innebär det enligt den svenska distanshandelslagen, "Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler", att The Personal Poster inte kan acceptera returrätt på Produkter.

Produkter betällda med olämpligt innehåll om inte avbeställda inom 6 timmar kommer ej skickas ut och beloppet kommer ej återbetalas.

Ersättning

Kunden åtar sig att hålla Personal Poster (and dess ägare, anställda, eller andra samarbetspartnerss) skadeslösa från varje krav på ersättning, inklusive ersättning till juridiska ombud, som kam komma från Kundens avtalsbrott mot detta Avtal, brott mot gällande lag eller samarbetspartners rättigheter.

Tillämplig Lag och Jurisdiktion

För det fall att en dispyt uppkommer mellan Kunden och The Personal Poster, uppmanar vi kunden att först kontakta oss direkt för att om möjligt lösa dispyten. The Personal Poster kommer att beakta andra möjligheter för lösning, inklusive skiljadom. Detta måsta dock betraktas som em en sista utväg för att lösa eventuell dispyt.

Eventuell dispyt skall avgöras enligt Svensk lag.

Generellt

Detta Avtal innnebär inte på något sätt att parterna ingått samarbetsavtal, joint venture, anställning, franchise eller liknande relationer.

Kunden förstår att denne har alla rättigheter att delge The Personal Poster personuppgifter för att fullfölja detta Avtal.

Om någon del av detta Avtal är ogiltig eller omöjlig att ingå, skall dessa delar strykas, men resterande delar av Avtalet fortsätta gälla. The Personal Posters kan överlåta detta Avtal efter att Kunden varskotts. Om The Personal Posters avstår från rätten att beivra detta Avtal, innebär det inte att The Personal Poster avstår från sådan rätt i liknande fall.